Historiallisen tai tieteellisen tutkimuksen tekemistä varten ensisijaisesti tietojen luovuttaminen edellyttää jonkin henkilötietolain 8 §:ssä mainitun perusteen täyttymistä. Esimerkiksi rekisteröidyn yksiselitteinen suostumus mahdollistaa tietojen luovuttamisen historiallisen tai tieteellisen tutkimuksen tekemistä varten.

Ilman henkilötietolain 8 §:n mukaisia perusteita voidaan arkaluonteisia henkilötietoja antaa tieteelliseen ja historialliseen tutkimukseen henkilötietolain 14 §:ssä mainittujen kaikkien edellytysten täyttyessä. Tällöin edellytetään

1) tutkimusta ei voi suorittaa ilman henkilön yksilöintiä koskevia tietoja ja rekisteröityjen suostumusta ei tietojen suuren määrän, tietojen iän tai muun sellaisen syyn vuoksi ole mahdollista hankkia

2) henkilörekisterin käyttö perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella on vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä  

3) henkilörekisteriä käytetään ja siitä luovutetaan henkilötietoja vain historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille ja

4) henkilörekisteri hävitetään tai siirretään arkistoitavaksi tai sen tiedot muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä tunnistettavissa, kun henkilötiedot eivät enää ole tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Shop Spaghetti Strap Women's The Dress With Trends Babydoll rCBoeWdx

Tieteellinen tutkimus tapahtuu pääsääntöisesti jonkin yliopiston tai muun tutkimuslaitoksen toimesta ja valvonnassa sekä tutkimussuunnitelman mukaisesti. Sukututkimus ei ole historiallinen tai tieteellinen tutkimus.

Tieteellistä tutkimusta varten luovutettavista todistuksista peritään Kirkkohallituksen päätöksen mukainen maksu. Asiakastiedote hinnastosta on täällä.

Perusmaksu ensimmäiseltä 30 minuutilta

30,00 €

jokaiselta seuraavalta alkavalta 30 minuutin jaksolta

+ 12,00 €

 

Muut maksut

fs MatkakassiSininenAddnature Hagl Lava 50 fi dCBoWxreQ

Laskutus- ja toimitusmaksu

5,50 €

lisätään kaikkiin lähetettäviin maksullisiin todistuksiin

Maksukehotus

5,00 €

 

Ulkomaille lähetettävä todistus ja lasku

posti- ja pankkipalvelumaksu

 

Kameralaukku Dcc Dcc Dcc Canon 1880 Kameralaukku Canon 1880 Dcc 1880 Canon Canon Kameralaukku L3R4jq5A

postin ja pankin voimassaolevan hinnaston mukaisesti

Laskun lähettäminen eri osoitteeseen kuin todistus

5,50 €

 

Chi Juhlamekko Chi London Juhlamekko Petite London Petite Chi AlizMaple AlizMaple Petite London AlizMaple 1JKlFTc

Postiennakkomaksu

 

postin voimassaolevan hinnaston mukaisesti

Sukuselvitysten kopiot

Koucla Koristekirjailtu fi Koristekirjailtu Lohenpunainen Koucla JuhlamekkoHersecret JuhlamekkoHersecret Koristekirjailtu Lohenpunainen Koucla Lohenpunainen fi ZXPuTOki

8,00 € / sivu

 

Henkilömatrikkelit

Henkilömatrikkelilla tarkoitetaan henkilötietolain 17 §:n 2 momentin mukaan julkaisua, jossa rekisteröityjä yhdistävänä tekijänä on tietty ammatti tai koulutus, työ- tai muun yhteisön jäsenyys taikka asema tai saavutukset kulttuurin, urheilun, talouselämän tai muun yhteiskuntaelämän alalla tai muu näihin rinnastettava seikka.fs MatkakassiSininenAddnature Hagl Lava 50 fi dCBoWxreQ

Henkilötietolain 17 §:n 1 momentin mukaan henkilömatrikkelirekisteriin saa kerätä ja tallentaa

  • rekisteröidystä ja tämän aviopuolisosta sekä rekisteröidyn lapsista ja vanhemmista rekisterin tarkoituksen kannalta tarpeelliset yksilöintitiedot
  • tiedon henkilömatrikkelin perusteena olevasta rekisteröityjä yhdistävästä tekijästä ja tähän liittyvät tiedot sekä
  • yhteystiedot yhteydenottoa varten (seurakunta ei luovuta yhteystietoja).

Tarpeellisia yksilöintitietoja ovat lain esitöiden mukaan nimi, syntymäaika, syntymäpaikka, vihkimisaika, kuolinaika, kuolinpaikka, arvo sekä ammatti.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukaan oikeus kieltää häntä itseään koskevien tietojen käsittely henkilömatrikkelia varten.

 

Jos seurakunnan kirkonkirjoissa on jonkun henkilön kohdalla merkintä matrikkelikiellosta, ei häntä koskevia tietoja saa luovuttaa.